10 آسیبی که مصرف مواد می تواند به مغز من وارد نماید

+44

ضعف در یادگیری مهارت های جدید...
اختلال در تصمیم گیری...
ناتوانی در مدیریت روابط اجتماعی...
ولع غیر قابل کنترل برای مصرف مواد...
افت کارکرد حافظه...
حرکات بدنی غیر عادی...
ناتوانی در تنظیم احساسات...
اختلال خواب...
جنون: توهم و هذیان...
کمبود انرژی و انگیزه...
 


تعداد صفحات : 1 صفحه
قیمت : 10،000 تومان
وزن : 100 گرم
قطع : اندازه 50 × 70 سانتیمتر

خرید اینترنتی