تخریب مغزی به علت مصرف مت آمفتامین (شیشه)

+58

تخریب مغزی به علت مصرف مت آمفتامین (شیشه)
 


تعداد صفحات : 1 صفحه
قیمت : 10،000 تومان
وزن : 100 گرم
قطع : اندازه 50 × 70 سانتیمتر

خرید اینترنتی