دوقلو های همسان عمر طولانی تری دارند

+1
دوقلو های همسان عمر طولانی تری دارند

بیش تر مطالعاتی که تا امروز بر روی دوقلو ها انجام شده در مورد تاثیر تربیت و ذات برروی شکل گیری شخصیت انسان است اما به تازگی و برای نخستین بار تحقیقاتی توسط مجله PLOS ONE  در مورد عمر متوسط (امید به زندگی) دوقلو ها منتشر شد که نتایج بدست آمده از آن نشان می دهد دو قلوها آمار مرگ و میر کم تری نسبت به مردم عادی دارند.
دیوید شارو محقق فوق دکترا می گوید:ما به این نتیجه رسیده ایم که تقریباً در هر سنی دو قلوهای همسان آمار مرگ و میر کم تری نسبت به دوقلو های ناهمسان دارند.این نتایج نشان می دهد روابط اجتماعی نزدیک و صمیمی می تواند برای سلامتی شخص بسیار مفید باشد.
محققان 2932 دوقلوی هم جنس که در بین سال های 1870 تا 1900 در دانمارک بدنیا آمده اند و حداقل 10 سال عمر کرده اند را بررسی و طول عمر آن ها را با طول عمر مردم دانمارک مقایسه کردند.
آن ها دریافتند در دوقلوهای پسر مهم ترین مزیت دوقلو بودن آن ها در سن 45 سالگی مشخص می شود به طوری که آمار مرگ و میر آنان در این سن  6 درصد از مردم دانمارک پایین تر است به این معنی که اگر از 100 پسر دانمارکی 84 نفر در سن 45 سالگی زنده باشند این آمار برای دوقلوهای پسر 90 نفر است.اما برای دوقلو های دختر این مزیت در سن 60 سالگی مشخص می شود زیرا در این سن آمار مرگ ومیر آن ها 10 درصد از کل جمعیت دانمارک کم تر است.
محققان بر این باورند این نتایج به خوبی نشان می دهند تعاملات اجتماعی مانند ازدواج و یا پیوستن به گروه دوستان و داشتن روابط خوب اجتماعی تا چه حد می تواند برای سلامتی شخص حایز اهمیت باشد.تحقیقات زیادی نشان داده که ازدواج می تواند سلامت روانی فرد را افزایش دهد.
روابط اجتماعی می تواند به شیوه های مختلفی به سلامتی و افزایش طول عمرمان کمک کند.برای مثال دوستان می توانند فعالیت های سالمی را مهیا کنند و یا سبب تشویقمان برای ترک عادت های بد شوند.دوستان قادرند هنگام ناراحتی و بیماری برایمان تکیه گاهی باشند.دکتر شارو که هدایت این تحقیقات را برعهده دارد معتقد است:داشتن کسی که از لحاظ احساسی و مادی از شما حمایت کند و به شما نزدیک باشد می تواند منجر به افزایش طول عمر شما گردد.
محققان علاوه بر طول عمر دوقلوها دلیل فوت آن ها را نیز مورد بررسی قرار دادند ،آن ها به این نتیجه رسیدند که دوقلوهای پسر علاوه بر اینکه در مرگ های غیر طبیعی آمار کم تری دارند در مرگ های طبیعی نیز هم آمار بهتری نسبت به جامعه دارند ولی دوقلوهای دختر، تنها آمار مرگ های غیر طبیعی شان نسبت به جامعه کم تر است.محققان همچنین پی بردند دو قلو بودن در مردان سبب افزایش طول عمر بیش تری نسبت به دو قلو بودن در زنان شده است این محققان احتمال می دهند که دلیل این مساله قدرت تصمیم گیری بهتر در دوقلوهای پسر است.مردان معمولاً در  زندگی خود ریسک های بیشتری می کنند و داشتن شخصی مانند قلشان که بتواند مانع این رفتار شود می تواند به آنان کمک زیادی بکند به این دلیل مزیت دوقلو بودن در مردان پر رنگ تر است.
شارو همچنین بیان کرد: مدارک حاکی از این موضوع است که هر چه دو قلو ها شباهت بیش تری به هم داشته باشند بهتر می توانند نیازهای یگدیگر را درک کنند و مراقب یکدیگر باشند. بنابر این دو قلوهای همسان روابط نزدیک و صمیمی تری با یکدیگر دارند.
او همچنین افزود: تحقیقات نشان داده است که داشتن تعاملات اجتماعی دارای جایگاه مهمی است و بسیاری از مردم ممکن است دو قلو نباشند اما می توانند با داشتن روابط اجتماعی خوب در زندگی روشی را برگزینند تا از سلامتی و طول عمر بیشتری برخورددار باشند.