مجموعه کتاب های درمان وابستگی به مواد محرک (شیشه)

+22
مجموعه کتاب های درمان وابستگی به مواد محرک (شیشه)

پکیج 7 جلدي شيشه شامل کتاب های:

1. شیشه چیست؟
2. شیوه های درمان اعتیاد به شیشه (درمان وابستگي به شيشه)
3. شیوه های ارتقا توان مغزی (گنجينه ي مغزي)
4. پیشگیری از لغزش و عود در مسیر درمان (پيشگيري از عود)
5. خواب راحت و کافی در طول درمان (معجزه خواب)
6. ارتقا سلامت دهان و دندان در بیماری اعتیاد (دندان هاي سفيد و لثه هاي سالم)
7. شیوه های مدیریت خشم و تنظیم هیجانات (معجره خواب)
 
خرید اینترنتی
مولفین : دکتر حامد اختیاری
قیمت : 35،000 تومان
وزن : 655 گرم