انتشارات مهرسا در سی امین نمایشگاه کتاب تهران

0
انتشارات مهرسا در سی امین نمایشگاه کتاب تهران

انتشارات مهرسا در سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
زمان: 13 تا 23 اردیبهشت 1396
مکان: ناشران عمومی، سالن A4، راهرو 3 ، غرفه36
با ما باشید در سی امین نمایشگاه کتاب تهران.
هشتمین روز از نمایشگاه کتاب تهران هم به سپری شد. با حضور سبزتان ما را یاری کنید. منتظر حضور گرم و پر شورتان هستیم.