این بار کتاب 365 راه برای پرورش فرزندانی فوق العاده در خندوانه

0
این بار کتاب 365 راه برای پرورش فرزندانی فوق العاده در خندوانه

این کتاب به شخصیت‌سازی کودکان کمک کرده، اعتماد به نفس را در آنها ایجاد و تشویق خواهد کرد. ایده‌ها، فعالیت‌ها و پیشنهادات این کتاب ارزشمند هستند. راهنمایی های فالیت مدار و کامل این کتاب مهم به شما برای ایجاد مهارت‌های زندگی در کودکانتان کمک کرده، آنها و کل خانواده را غنی خواهد ساخت.
برای خرید این کتاب میتوانید لینک زیر را لمس کنید: