عید سعید قربان بر همگان مبارک باد

+1
عید سعید قربان بر همگان مبارک باد

سربلندی ابراهیم، آرامش اسماعیل، امیدواری هاجر، عطر عرفه
و برکت عید قربان را برای شما آرزومندیم.
عید قربان، عید فداکارى، ایثار، قربانى، اخلاص و عشق و بندگى، مبارک باد.