باشگاه مغز خندوانه ای شد

0
باشگاه مغز خندوانه ای شد

 رامبد جوان 7 شهریور اعلام کرد که قراره یه مسابقه بزرگ و باحال به نام بخون و ببر انجام بشه که10 کتاب معرفی شد. کتاب "باشگاه مغز" یکی از این کتاب های مسابقه است.
کتاب را خریداری کنید و داخل کتاب یک کدی وجود دارد و با آن کد می توانید در مسابقه شرکت کنید. تا پایان روز 31 شهریور می توانید کتاب را خریداری کنید.