ماه مبارک رمضان بر همگان مبارک باد

+1
ماه مبارک رمضان بر همگان مبارک باد

هرچه داریم از خداست و هرچه توان داریم برای خدا باید خرج کنیم.

با ادب خاص خود وارد این مهمانی بی مانند بشویم ...