حضور انتشارات مهرسا در نمایشگاه بین المللی کتاب 1395

+2
حضور انتشارات مهرسا در نمایشگاه بین المللی کتاب 1395

به غرفه ی ما سر بزنید و با حضور خود ما را سرافراز کنید.
شهر آفتاب ، روبه روی حرم امام خمینی ، سالن ناشران آموزشی ، راهروی 7A1
به همین مناسبت کتاب های فروشگاه اینترنتی انتشارات مهرسا 20 درصد تخفیف خورده است.