سی امین نمایشگاه کتاب تهران

0
سی امین نمایشگاه کتاب تهران

با ما همراه باشید در سی امین نمایشگاه کتاب تهران: انتشارات مهرسا مفتخر است امسال هم در نمایشگاه کتاب تهران حاضر باشد. غرفه ی ما در نمایشگاه : ناشران عمومی - سالن A4- راهروی 3- غرفه ی1305 منتظر حضور سبزتان هستیم.  


ادامه مطلب