اختلال پرخوری عصبی

+1
اختلال پرخوری عصبی

افراد مبتلا به پر خوری عصبی اغلب مشکل ترس از عدم توانایی برای جلوگیری از خوردن دارند. آنان پس از خوردن مواد غذایی  احساس شرم و گناه می کنند، سپس معده خود را پاکسازی  می کنند یعنی با خود استفراغی یا سوء استفاده از دیورتیک ها( ادرار آورها) یا مسهل آنچه را که خوردند پاکسازی می کنند. معمولاً این  پاکسازی در هفته چند بار تکرار می شود.


ادامه مطلب